PİRİ MEDYA AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Piri Medya AŞ (“PİRİ MEDYA”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, PİRİ MEDYA ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

PİRİ MEDYA’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplama Yöntemleri

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması amacıyla.

Adı soyadı.

m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla).

Gelen evrak ve marka tescillerinin işlenmesi amacıyla.

Adı soyadı, unvan, imza.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla.

Adı soyadı, plaka bilgisi.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

5651 sayılı kanun kapsamında gerekli verilerin kaydedilmesi

Mac Adresi, Ip Adresi, User Id 

Hotspot Misafir  Ağına Kayıt Olurken Alınan Bilgiler

m.5/2-a, m.5/2-ç m.5/2-f

Dijital yollarla (Otomatik yollarla)

Reklam, pazarlama, kullanıcı beğeni, alışkanlık, davranışlarına direk etki eden pazarlama faaliyetlerini yürütme

Cookie Bilgileri

E-Mail Adresleri

Adı- Soyadı

Girmiş olduğu İnternet siteleri

m.5/1

Talep ve şikâyet yönetimi amacıyla

Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, talep ve şikayet formu, imza.

m.5/2-e, m.5/2-f.

Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla).

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Ad,Soyad, Doğum Tarihi ,Cep Telefonu , ve E-Posta Bilgisi -Twitter FB ,Google Login Bilgisi

m.5/2-c

Fatura kesilmesi amacıyla.

Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres.

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Cari hesap kayıtlarının oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve yasal zorunluluklar amacıyla

Adı Soyadı, T.C Kimlik No

Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf

Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, İcra Takip belgeleri, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar, Vergi Numaraları, Vergi Daireleri, Varsa Banka Bilgileri / Hesap Iban No

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

m.5/1 ve m.6

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, vergi no, imza, adres.

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-f

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Mahkeme dava dosyası ödemelerinin yapılması amacıyla.

Adı soyadı, TCKN, IBAN bilgisi, Mahkeme/İcra dosya numarası.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İmza sirkülerinin hazırlanması amacıyla.

TCKN, nüfus cüzdanı seri no, adı soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, anne-baba adı, aile sıra no, cilt no, kayıt no, imza.

m.5/2-a, m.5/2-c.

Denetim Tutanaklarının  Hazırlanması

Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza.

m.5/2-c, m.5/2-f.

İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla).

Eğitim Sertifikası Hazırlanması

Adı Soyadı, T.C Kimlik No

m.5/2-c.

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Kanun, genelge, talimat, yönetmelik, KHK, tüzük, emir ve yazıların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi amacıyla.

Tebliğ edenin adı soyadı, TCKN, imza.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Dava, arabuluculuk, icra süreçlerinin takibi amacıyla.

Dosyasına konu olan veya dosyada bulunan kişisel veriler

m.5/1, m.6, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.

Acil durum kayıt formunun hazırlanması amacıyla.

Adı soyadı, unvan, adres, telefon, yaralanma durumu.

m.5/2-b, m.5/2-f

Telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Gelen-giden arama kayıtlarının ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum.

m.5/2-f.

Misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, telefon, e-posta.

Gelen fax ve e-postaların ilgili yerlere iletilmesi amacıyla.

Adı soyadı, unvan, e-posta, telefon, adres.

Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi.

Adı soyadı, unvan, telefon, e-posta.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi amacıyla.

Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).

Hukuki süreçlerde karşı taraf vekillerinin kişisel verilerinin dosya içeriğinde bulunmasından dolayı görülmesi

Dosya veya evrak içeriğinde olan kişisel veriler

5/2-d

Dosya aracılığıyla (Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik bilgileri, mail adresi, telefon no, ruhsat bilgisi, çalışılan kurum bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e

Fiziki ve e-posta yoluyla

(Otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

  1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Denetim evraklarının hazırlanması esnasında işlenen veriler, talep edilmesi halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Müşteriye fatura kesilmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlama amacıyla,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Albayrak Holding’e aktarılmaktadır.

Telefon ve görüntü kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

E-tebligat ve resmi yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülükten dolayı,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Mahkeme dava dosyalarıyla ilgili ödemelerin yapılabilmesi esnasında işlenen veriler, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla,

İlgili bankalara aktarılmaktadır.

İmza sirkülerinin hazırlanması esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülebilmesi amacıyla,

Müşteri ile sözleşme yapılması esnasında işlenen veriler, bilgilendirme amacıyla,

İlgili firmaya veya şahsa aktarılmaktadır.

Görsel ve işitsel verilerin sosyal medya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

Sosyal medya platformları üzerinden herkese açık yayınlanmaktadır. Özel olarak yurtiçi ve yurt dışı müşterilere aktarılmaktadır.

Tesis ziyaretleri sırasında iş güvenliğini ihlal edenlerle ilgili veriler olay raporu hazırlanması amacıyla,

OSGB firmalarına aktarılmaktadır.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iletişim bilgileri,

Müşterilere, yurtiçi tedarikçilere, kamu kurumlarına, ajanslara, Albayrak Holding’e ve Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.

Kanun ve genelge gibi belgelerin tebliği edilmesi esnasında ilenen veriler, talep halinde,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dava, arabuluculuk ve icra işlemlerinin takibi amacıyla işlenen veriler sürecin yürütülmesi amacıyla,

Dış bürolara, mahkemelere, icra dairelerine, vergi dairelerine, ilgili bankalara, Albayrak Holding’e, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılmaktadır.

Gelen-giden arama kayıtları ve misafir randevu bilgilerinin ilgili yerlere iletilmesi amacıyla,

Albayrak Grup Şirketlerine aktarılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi esnasında işlenen veriler, yasal zorunluluk gereği ve süreçlerin ilerletilmesi amacıyla,

İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Albayrak Holding’e ve yazışmanın niteliğine göre ilgili Albayrak Grup Şirketine aktarılmaktadır.

Konaklama, ulaşım, biletleme vb. seyahat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler aynı amaçla,

Süreci gerçekleştiren tedarikçi firmalarına, gerekiyorsa konsolosluklara ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Bulut hizmetinin ve internet sitesi hizmetinin sağlanması ile çerez-pazarlama yönetimi amacıyla,

Yurt dışına aktarılmaktadır.

       

  1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerine sunarız.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi          : https://pirimedya.com

Telefon Numarası     : 02126122930

E-Posta Adresi          : kvkk@pirimedya.com

Adres                         : Maltepe Mahallesi Fetih Caddesi No:6 Dk:1 34010 Topkapı-Zeytinburnu /İstanbul

Kep Adresi                : pirimedya@hs03.kep.tr

Başvuru formu için buraya tıklayın.